Tümör ya da farklı sebeplerden dolayı memesini kaybetmiş hastalarda yeniden meme yapılması ameliyatlarının tümünü kapsar.  Meme kaybı her yaşta ve sosyokültürel seviyede ciddi psikolojik problemlere yol açar.

Ameliyat ne zaman yapılır?

Yapılacak cerrahi işlemin zamanlamasına hastayı takip eden diğer branş hekimleriyle birlikte karar verilir.  Operasyon meme cerrahisi ile eş zamanlı ya da sonrasında gerçekleştirilebilir.

Meme onarımı nasıl yapılır?

Meme onarımı hastanın kendi dokularıyla ya da meme proteziyle yapılabilir. Kendi dokularımızdan en sık sırt ve karın bölgesindeki dokular kullanılır.  Meme onarımı genellikle birkaç aşamada gerçekleştirilir. Onarım tamamlandıktan sonra simetriyi sağlamak amacıyla diğer memeye de cerrahi işlem gerekebilir.